#Publikacje

Publikacje

Incydent Polski

publikacjacroppedfolder pofestiwalowy

Lublin 2020

ISBN: 978-83-64375-49-1

Dwujęzyczna publikacja będąca podsumowaniem 11 edycji festiwalu Carnavalu Sztukmistrzów realizowanej w specjalnej formule dedykowanej tylko artystom z Polski. Festiwal odbył się na żywo w Lublinie pod hasłem „Incydent Polski” w terminie 17-20 września oraz online 21-30 września 2020. Festiwal miał formułę showcase’u prezentującego przekrój oferty polskiej sceny cyrku współczesnego na rok 2020. Publikacja w obszerny sposób prezentuje opisy zrealizowanych i zaprezentowanych premierowych spektakli. Zawiera zdjęcia, opisy spektakli i artystów oraz fragmenty recenzji, które ukazały się po festiwalu.

Wersja online: TUTAJ.
Wersja angielska: TUTAJ

Cyrk w świecie widowisk

pod redakcją Grzegorz Kondrasiuka

Lublin 2017

ISBN: 978-83-64375-26-2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pobierz  PDF

Cyrk w świecie widowisk - okładka książki

Ta publikacja nie mogła powstać nigdzie indziej, jak tylko w Lublinie – mieście, w którym organizowany jest Carnaval Sztukmistrzów, największy w Polsce festiwal sztuki Nowego Cyrku.  Jest to pierwsze od kilku dekad wydawnictwo naukowe w języku polskim, ukazujące fenomen cyrku w jego historycznym i współczesnym kształcie.

– Myśl o stworzeniu tej książki towarzyszyła nam od wielu lat. Cyrk – zarówno w jego dawniejszej, jak i współczesnej formule – nie doczekał się w języku polskim zbyt wielu opracowań literackich i naukowych. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja chociaż w części wypełni ten brak. Renesans sztuki cyrkowej, który obecnie obserwujemy, i który dzięki pasji i wykonywanej pracy mamy szansę współtworzyć, z pewnością zaowocuje kolejnymi tego rodzaju książkami – podkreśla Rafał Sadownik, dyrektor artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów.

Powstanie książki „Cyrk w świecie widowisk” stało się możliwe dzięki współpracy festiwalu Carnaval Sztukmistrzów organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie wraz z Pracownią Teatrologii UMCS, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Cyrk w świecie widowisk” pod red. dr Grzegorza Kondrasiuka to efekt pracy interdyscyplinarnego zespołu, dzięki czemu w ramach jednego tomu o profilu akademickim stało się możliwe opowiedzenie o widowiskach, artystach, instytucjach cyrkowych w Polsce i w Europie, począwszy od XVII wieku aż po czasy współczesne. Cyrk został tu ukazany nie tylko w ujęciu historycznym, ale i jako zjawisko interesujące antropologów, socjologów, filozofów czy estetyków. Artykuły zamieszczone w tomie zostały oparte o obszerne kwerendy archiwalne i zostały zilustrowane bogatym, unikatowym materiałem ikonograficznym.

 

 

 

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

RAPORTRaport-z-badań-okładka

RAPORTY CZĄSTKOWE

 

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania
Copyright © 2017 Warsztaty Kultury w Lublinie
Licencja: Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Wydanie pierwsze, ISBN 978-83-64375-25-5, Lublin 2017
Wydawca: Warsztaty Kultury w Lublinie

Zespół badawczy
Koordynacja projektu: Aleksandra Kołtun
Autorzy raportów badawczych: Ilona Bondos, Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Andrzej Stawicki
Realizacja badań terenowych: Mateusz Stępniak, Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Marcin Jakubowski, Anna Jałocha, Aleksandra Janiec, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, Joanna Trembecka, Grzegorz Zaleski, Aleksander Zbirański, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec
Recenzenci: dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Magdalena Sobocińska
Autorzy publikacji: Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Ilona Bondos, Andrzej Stawicki
Redakcja merytoryczna: Aleksandra Kołtun
Redakcja stylistyczna i korekta: Katarzyna Plebańczyk
Autorzy fotografii: Jakub Bodys, Marcin Butryn, Robert Grablewski, Piotr Jaruga, Krzysztof Mazur, Wojciech Pacewicz, Marcin Pietrusza, Robert Pragnal, Jacek Scherer, Ignac Tokarczyk, Bartek Żurawski
Projekt graficzny: kolektyw kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Skład: Idalia Smyczyńska, Karolina Zaborska

Publikacja powstała w ramach projektu „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”
Współpraca:
Urząd Miasta Lublin,
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zobacz również wideo: