#Kontakt

Kancelaria Prezydenta
Marketing Miasta
Urząd Miasta Lublin

Promocja festiwalu:

Agnieszka Wiechnik
Rynek 8, 20-109 Lublin
tel. 81 466 19 34
e-mail: marketing@lublin.eu

Warsztaty Kultury w Lublinie
Pracownia Sztuki i Kultury Ludycznej

Program i produkcja festiwalu:

Rafał Sadownik
Iwona Kornet
tel. 81 533 08 18
e-mail: info@sztukmistrze.eu