#PROGRAM

#2017-07-27
#20:00 - 21:30
#Plac przy dawnym Teatrze im. H. Ch. Andersena

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Przyjaciele – „Powrót Sztukmistrza”