#CircusNext

CircusNext

Logo Circus Next 30.03_(sans_point)

Wspieranie twórczości artystów współczesnego cyrku w Europie

 

15 kwietnia ruszył nabór pomysłów na realizację projektu artystycznego z dziedziny nowego cyrku do konkursu organizowanego przez międzynarodową Platformę Circus Next. Po raz pierwszy, dzięki nawiązaniu współpracy Warsztatów Kultury i Carnavalu Sztukmistrzów z Platform Circus Next, udział w tym prestiżowym konkursie mogą wziąć artyści z Polski.

Platforma została powołana w celu identyfikacji i wspomagania poszukujących artystów z dziedziny współczesnego cyrku. Skupia się na oryginalnych i wyjątkowych projektach mogących wywrzeć wpływ na rozwój całego cyrku współczesnego.

Platforma CN składa się z 30 członków z 17 krajów europejskich (przedstawiciele europejskich festiwali, teatrów i cyrków impresaryjnych oraz szefów placówek związanych z nowym cyrkiem).

Nabory odbywają się na 3 poziomach:

 • poziom krajowym, lokalnym (Polska): dwa ze zgłoszonych projektów zostaną zarekomendowane przez lokalne polskie Jury do dalszego udziału w konkursie.
 • poziom platformy: 22 członków platformy zarekomenduje 12 projektów, które zaprezentują 20 minutowy pokaz pracy w toku przed profesjonalistami i członkami Jury artystycznego.
 • poziom profesjonalny: Jury artystyczne wybierze 6 projektów, które dostanie możliwość realizacji projektu.

Udział w projekcie przynosi korzyści nie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania, ale także rekomendacji do każdego z poziomów. Pozwala na usytuowanie się w profesjonalnym środowisku współczesnego cyrku. Daje możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed profesjonalistami. Oprócz wygranej w konkursie, członkowie platformy mogą indywidualnie wspomagać interesujące ich projekty na każdym z poziomów.

Do konkursu mogą zgłaszać się wschodzący artyści (tacy, którzy wcześniej nie mieli szansy prezentacji swojej twórczości w szerszym kontekście cyrku europejskiego) rezydujący w Europie, uprawiający współczesny cyrk, teatr ruchu czy sztukę w przestrzeni publicznej.

Carnaval Sztukmistrzów jest organizatorem lokalnego poziomu w Polsce, zajmuje się promocją projektu, lokalnym doradztwem, organizacją prac Jury.

Projekty składane są w języku angielskim do 7 czerwca poprzez aplikację znajdującą się na stronie: http://www.circusnext.eu/application/

Należy przesłać: 5 min nagranie z pracy w toku nad pomysłem, opis osiągnięć, wcześniejszych spektakli, pokazów, akcji performatywnych.

 


 

„CircusNext PLaTFoRM” to projekt mający na celu rozwój i promocję współczesnego cyrku w Europie.

Zapewnia wsparcie finansowe, rezydencyjne, doradcze i administracyjne przy tworzeniu spektakli oraz zwiększa międzynarodową widoczność artystów. CircusNext stał się platformą dla rozwoju współczesnego cyrku w Europie. Od 2001 roku platforma wsparła 78 grup artystycznych z Europy, niektóre z nich wyrosły na gwiazdy współczesnej sceny cyrkowej.

Platforma „CircusNext” składa się z 22 organizacji europejskich, w tym od 2018 również festiwalu  Carnaval Sztukmistrzów organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Teraz polscy artyści mają okazję ubiegać się o wsparcie w programie w latach 2019-2021.

Proces selekcji w sezonie 2019/2021:

 1. Nabór projektów + nadsyłanie zgłoszeń online (maj-czerwiec 2019 r.)
 2. Lokalne jury czyta i wybiera dwa projekty do dalszego etapu selekcji (lipiec-sierpień 2019 r.)
 3. Selekcja wstępna podczas spotkania w Paryżu (listopad 2019 r.), podczas której członkowie Platformy wybierają 12 projektów z krótkiej listy do dalszej selekcji.
 4. Tydzień selekcji w maju (13-15 maj 2020)

– Publiczne prezentacje 12 wstępnie wybranych projektów w Neerpelt (Belgia).

– Międzynarodowe artystyczne jury wyłania 6 laureatów, którzy będą wspierani przez platformę.

 1. Praca 6 laureatów nad tworzeniem spektakli

– Wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. euro dla każdego finalisty

– Rezydencje, prezentacje dzieł w trakcie produkcji

 1. Prezentacja końcowa 6 laureatów w Neerpelt (marzec 2021).

Projekt CircusNext PLaTFoRM otrzymuje dofinansowanie w wysokości 500 tys. euro poprzez podprogram platformy, ze środków programu Kreatywna Europa. Projekt ruszył 1 listopada 2017 r. i trwa do 3 października 2021 r. Projekt jest koordynowany przez paryską organizację Jeunes Talents Cirque Europe, a partnerami projektu są następujące instytucje:

La Brèche (Francja), La Grainerie (Francja), La Cascade (Francja), Circuscentrum (Belgia), Espace Catastrophe (Belgia), Latitude 50 (Belgia), Subtopia (Szwecja), Cirko (Finlandia), Room 100 (Chorwacja), Cirkorama (Chorwacja), Circusfera (Serbia), Festival Perspectives (Niemcy), Sarabanda (Włochy), Festival Circolo (Holandia), STAMP Festival (Niemcy), Circus Futures (Wielka Brytania), Cirqueon (Czechy), A Oficina (Portugalia) Warsztaty Kultury w Lublinie (Polska), Tollhaus (Niemcy), Teatro Didascalia (Portugalia), Lithuanian Dance Information Centre (Litwa).

Więcej informacji: CIRCUS NEXT

Wśród finałowej szóstki artystów w roku 2018 znaleźli się:

 • Joel Marti & Pablo Molina – Random (Hiszpania),
 • Laura Murphy – Contra (Wielka Brytania),
 • Familiar Faces – Surface (Holandia),
 • Collectif Rafale – Sanctuaire Sauvage (Belgia),
 • Andrea Salustri – Polystyrene Research (Niemcy)
 • Mismo Nismo – NOise Circus (Słowenia).

Prezentacje końcowe występów odbędą się w maju 2019 roku w Paryżu.

Zdjęcia: Milan Szypura – CircusNext

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.