#AKTUALNOŚCI

18 września 2020

Oświadczenie od organizatorów Urban Highline Festival

„Informujemy, że z racji panującego stanu pandemii, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, wprowadziliśmy w tym roku ograniczony dostęp do budynków użytkowanych w ramach Urban Highline Festival.

Media, nie mają wstępu do obiektów, z których korzystają uczestnicy Urban Highline Festival 2020, i z których poprowadzone są taśmy. Decyzja ta została podyktowana chęcią zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i dostosowaniem standardów bezpieczeństwa do obowiązującego prawa i wytycznych PSSE. Liczymy na Państwa wyrozumiałość,
Fundacja Firmamen”