#AKTUALNOŚCI

22 kwietnia 2020

Wyniki konkursu na cyrkowy spektakl plenerowy!

Z przyjemnością pragniemy poinformować o rozstrzygnięciu konkursu na wybór wykonawcy cyrkowego spektaklu plenerowego Carnavalu Sztukmistrzów. Konkurs zorganizowany został po raz pierwszy przez Carnaval Sztukmistrzów przy współpracy festiwali FETA w Gdańsku i OFCA w Oleśnicy. Reprezentanci wszystkich trzech festiwali będący członkami jury zgodnie przyznają, iż poziom konkursu był wysoki, a spektrum nadesłanych projektów bardzo szerokie. Z radością przyjęliśmy fakt, iż tak wielu artystów podąża w kierunku cyrku i jego twórczego rozwoju. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane propozycje i liczymy na to, że uda się zrealizować również te projekty, który nie otrzymały nagrody w tym konkursie.

Wyniki konkursu

Dnia 22 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury konkursu na wybór wykonawcy cyrkowego spektaklu plenerowego Carnavalu Sztukmistrzów

 

Jury obradowało w składzie:

 

Karolina Pacewicz

Marek Brand

– reprezentujący Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych „FETA” w  Gdańsku

 

Aleksandra Czyżewska

Tomasz Czyżewski

– reprezentujący Oleśnicki Festiwal Cyrkowo Artystyczny „OFCA” w Oleśnicy

 

Iwona Kornet

Rafał Sadownik

– reprezentujący Festiwal „Carnaval Sztukmistrzów” w Lublinie

 

Spośród 19 zgłoszonych projektów przesłanych na konkurs za pomocą formularza internetowego Jury postanowiło przyznać nagrodę dwóm projektom:

 

„H2Oooops” grupy Tres de la Nada – otrzymuje nagrodę w wysokości 10 500 zł w formie umowy zawartej z organizatorem konkursu na realizację spektaklu

 

Przemyślana i zwięzła koncepcja, wysoki stopień zaawansowania prac nad dramaturgią spektaklu i scenariuszem oraz doświadczenie twórców, konkretny harmonogram i zakres prac produkcyjnych gwarantuje zrealizowanie spektaklu w terminie i opisanym zakresie. Aktualna tematyka i atrakcyjna forma przekazu spektaklu ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców.

 

“Jarzyna” Kamila Małeckiego – otrzymuje nagrodę w wysokości 4 500 zł w formie umowy zawartej z organizatorem konkursu na realizację spektaklu

 

Jury doceniło innowacyjność i edukacyjną stronę pomysłu. Doświadczenie performatywne z różnych dziedzin autora oraz konkretny zamysł scenograficzny pozwalają pokładać zaufanie w realizację projektu.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!