#AKTUALNOŚCI

15 lipca 2019

Wyniki konkursu na plakat jubileuszowy

Dnia 12 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Jury konkursu na jubileuszowy plakat cyrkowy z okazji 10. lecia festiwalu Carnaval Sztukmistrzów. Celem konkursu było wyłonienie projektu plakatu, który będzie plastyczną wizytówką imprezy.

Jury obradowało w składzie:

Iwona Kornet – koordynatorka festiwalu „Carnaval Sztukmistrzów”
dr Lech Mazurek – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
Rafał Sadownik – dyrektor artystyczny festiwalu „Carnaval Sztukmistrzów”
dr Sebastian Smit – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

Spośród 374 plakatów zgłoszonych do konkursu poprzez platformę artunity.eu  Jury przyznało nagrodę główną w wysokości 4 000 zł (brutto) oraz 4 wyróżnienia w kwocie 250 zł (brutto).

 Nagrodę główną otrzymała:

MARTA RÓŻA ŻAK

GRAND PRIX

Jury uzasadniło swoją decyzję przyznania 1. nagrody plakatowi zrealizowanemu przez Panią Martę Różę Żak za trafną odpowiedź na postawione przez organizatora zagadnienia: oddania ducha festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, jego ulicznego, plenerowego charakteru, idei Nowego Cyrku oraz postaci Sztukmistrza z Lublina. Elementy graficzne rytmicznie łączą się z typografią, niosąc przekaz 10. edycji Carnavalu Sztukmistrzów jednocześnie w twórczy sposób nawiazując do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu.

Wyróżnienia:

AGATA ADASZEK

AGATA ADASZEK
MAGDALENA DYLAK

MADGALENA DYLAK

JOANNA STRĘKOWSKA

JOANNA STRĘKOWSKA
MONIKA SYPOSZ

MONIKA SYPOSZ

 Jury wybrało również najciekawsze prace, które  będą prezentownane od 24 lipca na wystawie pokonkursowej w siedziebie Warsztatów Kultury w Lublinie przy ul. Grodzkiej 7.

Autorzy zakwalifikowani do wystawy:

PAULINA ADAMOWSKA

AGATA ADASZEK

JOANNA AMBROZ LEWANDOWSKA

BARTOSZ CHORYAN

JERZY DOBRZYNIECKI

MAGDALENA DYLAK

MICHAŁ GIERAŁTOWSKI

KLAUDIA KOZIŃSKA

KASIA KUBACHA

MAREK MACIEJCZYK

MARTA MOŻDŻEŃ-WIŚNIEWSKA

GRZEGORZ MYĆKA

KATARZYNA NACHMAN

EWELINA PIEŃKOWSKA

MONIKA PRUS

RAFAŁ ROLA

JACEK RUDZKI

BARTEK SIEGMUND

JOANNA STRĘKOWSKA

AGNIESZKA SROKOSZ

MONIKA SYPOSZ

BEATA ŚWIERCZYŃSKA

KAMILA WIERZBICKA

PAULINA WOŹNICZKA

MARTA RÓŻA ŻAK

Zwycięzcom i autorom wybranych prac serdecznie gratulujemy!