#AKTUALNOŚCI

18 kwietnia 2019

Otwarty nabór projektów do CircusNext – ruszamy!

Logo Circus Next 30.03_(sans_point)

 

Otwarty nabór projektów 2019-2021.

Konkurs dla artystów cyrkowych dofinansowujący  innowacyjne projekty artystyczne.

APLIKUJ ( termin do 7 czerwca 2019)

 Co daje bycie artystą Circusnext?

Korzyści dla laureatów (12 projektów) i finalistów (6 projektów):

– wsparcie całego procesu twórczego poprzez:

 • rezydencje artystyczne
 • prezentacje projektów w toku.
 • ukierunkowanie przez zespół Circusnext i członków platformy

– zwiększenie widoczności i rozpoznawalności, okazje do sieciowania i tournée.

6 najlepszych projektów otrzymuje wsparcie finansowe (grant na działania twórcze) oraz:

 • prezentacje projektów w toku
 • większa widoczność i możliwość prezentacji na arenie międzynarodowej (publiczne prezentacje w Paryżu dla dużej grupy ekspertów i specjalistów)

Kryteria naboru

Kto może się ubiegać, jakie projekty się kwalifikują i gdzie je można składać?

Kto?

 • Nowi, wschodzący twórcy cyrkowi* (patrz szczegóły poniżej)
 • Mieszkańcy Europy powyżej 18 roku życia
 • pojedyncze osoby lub zespoły (do zgłoszeń nie jest wymagana forma prawna)
 • nie wymagany jest dyplom szkoły cyrkowej, ani bycie uczniem szkoły cyrkowej
 • Kandydaci (Osoby/grupy) nie mogą być laureatami poprzednich edycji nagród
  Jenues Talents Cirque i Circusnext

*Co rozumie się przez pojęcie „wschodzący twórca”, kryteria dla kandydatów:

– aplikują ze swoim pierwszym lub drugim profesjonalnie tworzonym projektem.

– nie otrzymali dotąd żadnego znaczącego dofinansowania od organów publicznych na żaden ze swoich poprzednich twórczych projektów

– nie odbyli żadnej znaczącej europejskiej/międzynarodowej trasy prezentującej poprzednie projekty.

 Uwaga!

 • Kryteria dotyczą wszystkich artystów uważanych za autorów projektu.
 • Zespół, w którym jeden z artystów/autorów będzie uznany za już ugruntowanego artystę, nie spełnia powyższych kryteriów „wschodzącego artysty” nie kwalifikuje się.
 • Zewnętrzni konsultanci jeżeni są twórcami ugruntowanymi nie powinni być współautorem/autorką projektu.

Jakie projekty?

 • Projekty cyrkowe na etapie roboczym (tworzenia, powstawania)
 • Zgłaszane projekty nie mogą mieć premiery w Europie przed publicznymi prezentacjami w Paryżu (Styczeń 2021)

Gdzie można się zgłaszać?

 • Tylko w jednym kraju europejskim
 • W kraju, w którym projekt jest najbardziej „zakorzeniony”.

Uwaga! Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do finału konkursu:

 • kandydaci powinni być dyspozycyjni w terminie tygodnia selekcji w Neerpelt oraz podczas publicznych prezentacji w Paryżu
 • twórcy wpisani na krótka listę zostaną poproszeni o prezentację krótkiego projektu w toku podczas tygodnia selekcji.

 Kryteria wyboru projektu

 • oryginalność projektu
 • spójność i istotność projektu
 • jakość umiejętności artystycznych i performatywnych
 • zdolność sfinalizowania projektu

Kalendarium procesu selekcyjnego:

 • połowa kwietnia 2019 –> połowa czerwca – otwarcie naboru
 • połowa czerwca –> październik – selekcja krajowa
 • listopad – wstępna selekcja 12 europejskich finalistów
 • 11-15 maj 2020 – końcowy wybór 6 laureatów
 • Styczeń 2021 – publiczne prezentacje 6 laureatów w Paryżu

Więcej informacji o platformie CircusNext i jej członkach  

www.circusnext.eu.

Projekt jest współfinasowany ze środków unijnego programu Kreatywna Europa
zespół koordynacjo circusnext – Paryż, Francja
info@circusnext.eu / +33 (0)1 43 40 48 60

Przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Kultury, Ville de Paris, Région Île-de-France, SACD oraz Instytut Francuski

Kontakt i informacje w Polsce:

Warsztaty Kultury w Lublinie

Pracownia Kultury i Sztuki Ludycznej

kontakt: marta.kuczynska@sztukmistrze.eu

www.sztukmistrze.eu