#PROGRAM

#II DZIEŃ
PIĄTEK
29 LIPCA
#16:00 - 19:00
#Park przy Centrum Kultury w Lublinie

Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych