#PROGRAM

#III DZIEŃ
SOBOTA
29 LIPCA
#16:00 - 19:00
#Park przy Centrum Kultury w Lublinie

Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych