#PROGRAM

#IV DZIEŃ
NIEDZIELA
30 LIPCA
#12:00 - 17:00
#Park przy Centrum Kultury w Lublinie

Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych